............................... ...............................

توالت هواپیمای استانبول تهران

اقدام به خودکشی یکی از مسافران در دستشویی هواپیما در پرواز

بدون عکس خودکشی در توالت هواپیمای, توالت هواپیمای استانبول تهران,ماجرای خودکشی در توالت هواپیمای,22 دی 1395 اقدام به خودکشی در توالت هواپیمای استانبول تهران . اقدام به خودکشی یکی از مسافران در دستشویی هواپیما در پرواز استانبول تهران موجب شد تا پرواز شروع نشده خاتمه یابد. پرواز ...
error: Content is protected !!

.

Xclose